Hlavná stránka - Plynoservis - Jozef Malík - Plynoservis - Jozef Malík

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Servisované značky

Vykonávam autorizovaný servis plynových kotlov značiek: Vaillant, Protherm, Thermona, Viadrus, Eti, Destila, Modratherm, Gasex, Minitherm, Bosch, Gamatky.

Odborná spôsobilosť

Práce na plynových zariadeniach vykonávam na základe oprávnení TI a IBP (plyn, elektrické zariadenia).
Moja odborná spôsobilosť a kvalifikácia je neustále obnovovaná na pravidelných školeniach zástupcov vyššie spomínaných značiek na Slovensku.


V rámci servisných činností vykonávam:

 • uvedenie plynových kotlov do prevádzky

 • záručný servis a opravy plynových kotlov

 • meranie a nastavenie spalín analyzátorom typu TESTO 327-1 NOx, CO, CO 2, O 2, komínová teplota, ťah dymovodu

 • vystavenie protokolu o nameraných hodnotách

 • Opravy, údržba, sezónne kontroly, nastavenie výkonu, skúšky tesnosti plynových zariadení (plynové kotly, sporáky, ohrievače vody, gamatky a pod.).

 • Pravidelné predpísané ročné prehliadky spotrebičov.

 • Zapojenie, opravy, údržba, čistenie a nastavenie plynových spotrebičov.

 • Opravy a servis plynových kotlov všetkých hore uvedených značiek (nástenné, stacionárne, atmosférické, turbo, kondenzačné).

 • Vyhľadanie a odstránenie úniku plynu na potrubí a spotrebičoch.

 • Montáž a výmena priestorových termostatov.

 • Poradenská činnosť


1. Atmosferické kotly:

- kontrola celkového stavu kotla,
- kontrola prívodu plynu,
- kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu,
- kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotli,
- kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému,
- kontrola elektrickej časti kotla,
- kontrola a prípadné dotlakovanie expanznej nádoby,
- vyčistenie hlavného horáka a elektród,
- kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu,
- kontrola a vyčistenie výmenníka TÚV,
- kontrola funkcie trojcestného ventilu,
- kontrola funkcie zmiešavacieho ventilu nízkoteplotného vykurovania,
- kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov,
- kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu,
- kontrola horčíkovej anódy zásobníka,
- celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke.


2. Kondenzačné kotly:

- kontrola celkového stavu kotla,
- kontrola prívodu plynu,
- kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu,
- kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotli,
- kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému,
- kontrola elektrickej časti kotla,
- kontrola a prípadné dotlakovanie expanznej nádoby,
- vyčistenie hlavného horáka a elektród,
- kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu,
- kontrola a vyčistenie výmenníka TÚV,
- kontrola funkcie trojcestného ventilu,
- kontrola funkcie zmiešavacieho ventilu nízkoteplotného vykurovania,
- kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov,
- kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu,
- kontrola horčíkovej anódy zásobníka,
- kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO2,
- celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke.


Poznámka : Rozsah prehliadky kotlov sa môže meniť v závislosti od konkrétneho typu plynového zariadenia

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky